บล็อกอุตสาหกรรมอาหาร

ความท้าทายที่ภาคธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารและการค้าปลีกทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ ก็คือปัญหาในระดับกว้าง เช่น ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร วัฒนธรรมความปลอดภัยทางอาหาร ความยั่งยืน การเกษตรชีวภาพ (Regenerative Agriculture) พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ อาหารปลอม อาหารใหม่และภูมิแพ้อาหาร เป็นต้น สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) นำเสนอโซลูชันต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของภาคธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารและการค้าปลีก หรือที่เรียกว่าจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork)