บล็อกอุตสาหกรรมอาหาร

ความท้าทายที่ภาคธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารและการค้าปลีกทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ ก็คือปัญหาในระดับกว้าง เช่น ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร วัฒนธรรมความปลอดภัยทางอาหาร ความยั่งยืน การเกษตรชีวภาพ (Regenerative Agriculture) พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ อาหารปลอม อาหารใหม่และภูมิแพ้อาหาร เป็นต้น BSI นำเสนอโซลูชันต่างๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของภาคธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารและการค้าปลีก หรือที่เรียกว่า จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร

จดหมายข่าวเกี่ยวกับอาหารของเราจะให้ข้อมูลล่าสุดจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในอุตสาหกรรมอาหาร