การตรวจประเมินระยะไกล (Remote audits) เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในระยะยาว