อนาคตของความคล่องตัว

อนาคตของความคล่องตัว

Red Overlay
Red Overlay

การปฏิวัติด้านยานยนต์

ด้วยการบรรจบกันระหว่างแนวโน้มทางสังคมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติยานยนต์ ซึ่งก่อให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์รูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิงและมีสมาชิกใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ห่วงโซ่อุปทานใหม่ทางด้านยานยนต์นี้มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีรายใหม่ๆ และโครงสร้างพื้นฐานของถนนหนทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

IATF (International Automotive Task Force) ผู้พัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพของยานยนต์ IATF 16949 ได้แถลงวิสัยทัศน์ใหม่ในปี 2018 โดยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของ IATF คือการเป็น “ระบบการจัดการคุณภาพระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สร้างมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมความเป็นเลิศระดับสากลในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการจัดหาโซลูชันด้านยานยนต์” คำแถลงดังกล่าวบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของ IATF ที่จะก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต

เพราะอะไรจึงต้องเลือก BSI

  • ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม: เรามีประวัติความเป็นมาในวงการยานยนต์ เราเป็นผู้นำตลาดในสหราชอาณาจักรในด้านการรับรอง IATF 16949 และเราว่าจ้างทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้โดยตรงโดยพวกเขาได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าเราให้บริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า

  • มองการณ์ไกลสู่อนาคต: เรากำลังสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านยานยนต์ในอนาคตให้แก่เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์ ยานยนต์ที่สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ และยานยนต์ไร้คนขับ ตลอดจนจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า โดยช่วยให้ท่านสามารถปรับปรุงธุรกิจของท่านให้ทันสมัย

  • นวัตกรรม: เรากำลังช่วยให้อุตสาหกรรมนี้ขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยอาศัยความเชี่ยวชาญข้ามสายงานของเรา

  • เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก: เรามีลูกค้า 84,000 รายที่ดำเนินธุรกิจใน 193 ประเทศ และเรามีสำนักงาน 90 แห่งใน 31 ประเทศ นั่นหมายความว่าเราสามารถสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและวางแผนขยายธุรกิจไปสู่ระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง