ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดย BSI

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดย BSI

ตรวจสอบใบรับรองบริษัท สถานที่ตั้ง และผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบใบรับรองบริษัท สถานที่ตั้ง และผลิตภัณฑ์

Red Overlay
Red Overlay

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองมาตรฐาน ISO, Kitemark™ และการตรวจประเมินที่ออกโดย BSI

ค้นหาลูกค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ในรายนามของ BSI ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, BSI Kitemarks และเครื่องหมาย CE นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์มีตัวตนหรือไม่และมีโปรไฟล์ที่ผ่านการทวนสอบบน VerifEye™ Directory หรือไม่

ไม่ว่าท่านจะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ต้องการตรวจสอบยืนยันข้อมูลประจำตัวหรือทรัพยากรของซัพพลายเออร์ หรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของคู่แข่งของท่าน รายนามทั้งสามชุดต่อไปนี้จะแสดงรายการใบรับรองทั้งหมดของ BSI ในปัจจุบัน

มีชื่อในรายนามของเรา