ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดย BSI

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดย BSI

ตรวจสอบใบรับรองบริษัท สถานที่ตั้ง และผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบใบรับรองบริษัท สถานที่ตั้ง และผลิตภัณฑ์

Red Overlay
ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดย BSI
ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองที่ออกโดย BSI
Red Overlay
Enter Company name or certificate number. Results limited to 50 records.

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองมาตรฐาน ISO, Kitemark™ และการตรวจประเมินที่ออกโดย BSI

ค้นหาลูกค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ในรายนามของ BSI ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, BSI Kitemarks และเครื่องหมาย CE นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์มีตัวตนหรือไม่และมีโปรไฟล์ที่ผ่านการทวนสอบบน VerifEye™ Directory หรือไม่

ไม่ว่าท่านจะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ต้องการตรวจสอบยืนยันข้อมูลประจำตัวหรือทรัพยากรของซัพพลายเออร์ หรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของคู่แข่งของท่าน รายนามทั้งสามชุดต่อไปนี้จะแสดงรายการใบรับรองทั้งหมดของ BSI ในปัจจุบัน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่แต่เดิมได้รับการรับรองโดย NB (Notified Body) ภายใต้ MDD (Council Directive 93/42/EEC) หรือ AIMDD (Council Directive 90/385/EEC) ซึ่งการตรวจติดตามที่เหมาะสมได้ถูกโอนไปยัง BSI ภายใต้ EU 2023/607 สามารถตรวจสอบสถานะการรับรองได้โดยการเขียนอีเมลถึง Certificate.Verification@bsigroup.com

มีชื่อในรายนามของเรา