การสร้างความ เชื่อมั่นให้กับ โลกที่มีความ ยืดหยุ่นมากขึ้น
การสร้างความ เชื่อมั่นให้กับ โลกที่มีความ ยืดหยุ่นมากขึ้น

นักวิเคราะห์จาก BSI แบ่งปันรายงานความเสี่ยงโลกล่าสุด

How BSI can help

BSI สามารถช่วยท่านได้อย่างไร

BSI คือพันธมิตรที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของท่าน กว่า 100 ปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาโดยตลอด โดยช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกปลูกฝังความเป็นเลิศ สร้างสมรรถนะและความสามารถเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน.

รายงานดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กร

ข้อมูลเชิงลึก

รายงานดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กร

UK member of:

ISO CEN CENELEC IEC ETSI logos

 

BSI จะช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้อย่างไร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา