ภาคธุรกิจสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของ BSI
ภาคธุรกิจสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของ BSI

ช่วยให้สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ปลอดภัย ยั่งยืน เป็นระบบดิจิทัล และเชื่อถือได้

BSI เป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เร่งการสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าเพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ความเป็นกลาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึก และความสามารถของเราในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกและขับเคลื่อนโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกดิจิทัล ส่งเสริมความยั่งยืน และรับรองสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้าของเราในทุกขั้นของวงจรชีวิตของสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน การรื้อถอน

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

ตำแหน่งงาน

การเข้าทำงานกับ BSI นั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา