รัฐบาล
รัฐบาล

มาตรฐานต่าง ๆ จะมอบเครื่องมือที่จะช่วยส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะของรัฐบาล โดยมาตรฐานเหล่านี้จะเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโต อำนวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องผู้บริโภค รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และช่วยให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน นอกจากนี้ มาตรฐานยังมอบวิธีการที่หลากหลายในการจัดการกับวาระนโยบายที่สามารถให้ผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวด มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือนโยบาย

BSI เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับประเทศของสหราชอาณาจักร เราดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้กับรัฐบาลของสหราชอาณาจักร และมีหน้าที่ทั่วไปในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของสหราชอาณาจักร เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานเพื่อประโยชน์ของประเทศและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของสหราชอาณาจักรในด้านมาตรฐานสากล

เราทำหน้าที่นี้ด้วยการระดมผู้เชี่ยวชาญและอำนวยความสะดวกในการพัฒนา “มาตรฐานที่ดี” ได้มีการนำมาตรฐานมาใช้ในทุกหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจแล้ว งานของเราไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ BSI ยังทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลกโดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแก้ปัญหาระดับชาติที่ซับซ้อน

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

ตำแหน่งงาน

การเข้าทำงานกับ BSI นั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา