ISO 9001

ISO 9001

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

Red Overlay
Red Overlay

ISO 9001 Quality Management

ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การรับรองการจัดการคุณภาพ ISO 9001 สามารถช่วยคุณในการ:

 • ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 • มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
 • แสดงให้คุณเห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสีย และตลอดห่วงโซ่อุปทานของคุณ

ลูกค้าของเราบอกเราว่า พวกเขาได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญจาก ISO 9001 ได้แก่ :

                


ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ท่านอยู่ตรงไหน?

ไม่ว่าท่านจะเพิ่งรู้จัก ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือกำลังมองหาความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เรามีหลักสูตรและทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับท่าน เราขอนำเสนอกลุ่มบริการที่ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับระบบบริหารคุณภาพของท่าน ระบบ ISO9001 นี้ ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อน เพื่อนำท่านบรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าท่านจะเริ่มจากจุดไหน


การบริหารจัดการที่มีคุณภาพสำหรับ SMEs

ISO 9001 เหมาะสมกับบริษัททุกขนาด และเราสามารถช่วยให้คุณมีการจัดการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทขนาดเล็กที่มีการท้าทายเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ


ประโยชน์ของ ISO 9001 ด้านการจัดการคุณภาพมีอะไรบ้าง

 • ทำให้คุณกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ทราบวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา, เงิน และทรัพยากรอื่นๆ
 • ผลการดำเนินงานที่ดีจะลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร
 • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม


หลักสูตรการฝึกอบรมที่กำลังนิยมสำหรับ ISO 9001

วิทยากรและพนักงาน BSI ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน่วยฝึกอบรม เรามุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เราเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายและทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

ทาง BSI เชื่อว่าโลกควรได้รับการผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรม เราขอเสนอการรับรองความปลอดภัยของอาหารที่หลากหลายและบริการการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยทุก ๆ องค์กรเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่บรรลุตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

เราเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของอาหารและการรับรองด้วยความสามารถในการตรวจประเมินอย่างกว้างขวางและความสามารถในการจัดการการตรวจประเมินภายในแบบบูรณาการสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่หลากหลายทั่วทั้งห่วงโซ่อาหารและเครื่องดื่ม – รวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI

การบริการแก้ไขปัญหาของเราสำหรับความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการรับรอง การฝึกอบรม การประเมิน และซอฟต์แวร์กระบวนการผลิต การมอบความมั่นใจให้แก่คุณและลูกค้าของคุณ รวมทั้งช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น