ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

Red Overlay
Red Overlay

ISO 9001 Quality Management

ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การรับรองการจัดการคุณภาพ ISO 9001 สามารถช่วยคุณในการ:

 • ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 • มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
 • แสดงให้คุณเห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสีย และตลอดห่วงโซ่อุปทานของคุณ

ลูกค้าของเราบอกเราว่า พวกเขาได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญจาก ISO 9001 ได้แก่ :

                


ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ท่านอยู่ตรงไหน?

ไม่ว่าท่านจะเพิ่งรู้จัก ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือกำลังมองหาความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เรามีหลักสูตรและทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับท่าน เราขอนำเสนอกลุ่มบริการที่ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับระบบบริหารคุณภาพของท่าน ระบบ ISO9001 นี้ ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อน เพื่อนำท่านบรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าท่านจะเริ่มจากจุดไหนประโยชน์ของ ISO 9001 ด้านการจัดการคุณภาพมีอะไรบ้าง

 • ทำให้คุณกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ทราบวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา, เงิน และทรัพยากรอื่นๆ
 • ผลการดำเนินงานที่ดีจะลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร
 • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม


หลักสูตรการฝึกอบรมที่กำลังนิยมสำหรับ ISO 9001

วิทยากรและพนักงาน BSI ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน่วยฝึกอบรม เรามุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เราเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายและทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541