นวัตกรรม

นวัตกรรม

มาตรฐานมีบทบาทสำคัญต่อเทคโนโลยีและไอเดียใหม่ ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของมาตรฐานต่อนวัตกรรม

มาตรฐานมีบทบาทสำคัญต่อเทคโนโลยีและไอเดียใหม่ ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของมาตรฐานต่อนวัตกรรม

Red Overlay
นวัตกรรม
Red Overlay

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมล่าสุดของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.)

นวัตกรรม

  • มาตรฐานมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนและกระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะ BSI เป็นหน่วยงานมาตรฐานชั้นแนวหน้าของโลกในด้านที่มีศักยภาพที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม
  • มาตรฐานจำเป็นแก่การขายเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสนับสนุนการสร้างตลาดใหม่ๆ ในประเทศของตนเองและในต่างประเทศ
  • มาตรฐานช่วยสนับสนุนการรวมห่วงโซ่อุปทานที่เกิดใหม่เข้าด้วยกัน ป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ใช้จำต้องใช้แค่เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเพียงอย่างเดียว และช่วยเผยแพร่ความรู้จากผู้สาธิตการวิจัยและพัฒนาและอุปกรณ์ทดสอบในสเกลขนาดใหญ่