กลุ่มอุตสาหกรรม

เราดําเนินงานใน 195 ประเทศทั่วโลกในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ค้นพบประเด็นสําคัญและตัวขับเคลื่อนสําหรับระบบการจัดการในภาคอุตสาหกรรมของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ มาตรฐาน และแผนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ