การรับรอง

การรับรอง

ไม่เพียงแต่ได้รับใบรับรอง เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  งานรับรองระบบของเราได้รับการรองรับโดยองค์กรสากล เช่น UKAS และ ANAB และได้รับการประเมินเทียบกับระดับสูงสุดของคุณภาพและการบริการ

ไม่เพียงแต่ได้รับใบรับรอง เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  งานรับรองระบบของเราได้รับการรองรับโดยองค์กรสากล เช่น UKAS และ ANAB และได้รับการประเมินเทียบกับระดับสูงสุดของคุณภาพและการบริการ

Red Overlay
Red Overlay