การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำสำหรับผู้แปรรูปอาหาร

เครื่องมือสำหรับผู้แปรรูปอาหาร ผู้ผลิตอาหารและผู้ใช้น้ำปริมาณมากรายอื่น ๆ เพื่อ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำและการปนเปื้อนในน้ำ

 

การวางแผนธุรกิจที่ดีครอบคลุมถึงการลดความเสี่ยงและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการเอาชนะเหตุไม่พึงประสงค์ การจัดหาน้ำไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร แม้ว่าน้ำจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผู้ประกอบการด้านการแปรรูปอาหารก็ตาม สำหรับผู้แปรรูปอาหาร น้ำดื่มอาจเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในปริมาณที่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแปรรูปอาหาร

เครื่องมือนี้ประกอบด้วยชุดคำถามที่สามารถช่วยคุณประเมินความสำคัญของการจัดหาน้ำที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานของคุณและวิธีที่คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นหากน้ำประปาของคุณเกิดความบกพร่อง

คุณจะตอบคำถามต่างๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณอย่างไร

 1. คุณรู้หรือไม่ว่าธุรกิจของคุณสามารถดำเนินอยู่ได้นานเท่าใดหากการใช้น้ำถูกจำกัด หรือหากน้ำประปาขาดตอนอย่างกระทันหันโดยสิ้นเชิง
 2. คุณมีแผนที่จะช่วยลดการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือไม่หากเกิดปัญหาขึ้นกับน้ำประปาตามปกติกับคุณ
 3. คุณมีขั้นตอนการปิดเครื่องฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำหรือไม่ พนักงานได้รับการฝึกอบรมและมีการฝึกฝนขั้นตอนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
 4. คุณมีทีมบริหารภาวะวิกฤตมีอำนาจในการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (ผู้ส่งมอบ พนักงาน ลูกค้าและบุคคลที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ) และมีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำหรือไม่ มีการฝึกอบรมงานหลายหน้าที่และตัวแทนสำรองสำหรับบุคคลต่างๆ เหล่านี้หรือไม่

หากคุณไม่สามารถตอบว่า "ใช่" กับคำถามต่างๆ เหล่านี้ได้ เครื่องมือสำหรับวางแผนเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำนี้สามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำหรือการปนเปื้อนในน้ำได้ดียิ่งขึ้น

 

เครื่องมือสำหรับการวางแผนเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ

การวางแผนสำหรับความไม่แน่นอนมักเรียกว่าแผนปฏิบัติการเพื่อให้กิจการดำเนินต่อเนื่อง คุณจะทำอย่างไรในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สามารถขัดขวางธุรกิจของคุณ สำหรับหลายๆ ธุรกิจ

แผนปฏิบัติการเพื่อให้กิจการดำเนินต่อเนื่องมักมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบทางธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่า อันได้แก่ คนทำงาน ส่วนประกอบ กระบวนการ ฯลฯ ปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่มักถูกมองข้ามก็คือความต้องการที่สำคัญในการจัดหาน้ำที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือนี้มุ่งเน้นเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมี แผนฉุกเฉิน หรือไม่ เครื่องมือนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเตรียมพร้อมที่จะป้องกัน บรรเทาหรือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ

ขั้นแรกในการประเมินการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำของคุณคือการตอบคำถามต่างๆ ในเครื่องมือนี้อย่างตั้งใจ คุณอาจต้องศึกษาข้อมูลบางอย่างเพื่อหาคำตอบบางเรื่อง

คำถามต่างๆ ที่คุณไม่มีคำตอบจะเน้นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้นและวางแผนที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา

เครื่องมือแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ การวางแผนการเตรียมพร้อมรับมือ และการดำเนินแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำของคุณ

หน้าที่ต่างๆ ส่วนใหญ่ในการดำเนินงานของคุณจะเหมาะสมกับประเด็นต่างๆ เหล่านี้ แต่การดำเนินงานของคุณอาจมีความเฉพาะบางอย่าง ขอแนะนำให้คุณบ่งชี้เพิ่มเติมหรือที่ไม่ซ้ำกันในการดำเนินงานด้านการแปรรูปหรือการผลิตของคุณ รวมทั้งประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตและการบริหารซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเครื่องมือนี้

หากคุณต้องการยกระดับแผนงานที่มีอยู่ หรือสร้างแผนงานใหม่ คำถามต่างๆ ในเครื่องมือนี้สามารถใช้เป็นโครงร่างหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมอยู่ในแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำของคุณได้

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้คือการช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานได้ต่อไป หากคุณเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับบริการน้ำตามปกติของคุณบกพร่อง

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน

ส่วนนี้เป็นการประเมินโดยคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพรวม เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำสำหรับการดำเนินงานของคุณ

การประเมินครอบคลุมถึงระบบน้ำ กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่มีการเติมน้ำลงในผลิตภัณฑ์และความต้องการน้ำสำหรับการติดเครื่อง การทำความสะอาด การระบายความร้อนหรือหน้าที่อื่นๆ ที่ใช้น้ำ

 1. หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำของคุณคือใคร [ชื่อ ที่อยู่ถนน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ การติดต่อหลังเลิกงาน หมายเลขบัญชี สำหรับบางพื้นที่ จะมีเครือข่ายของหน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำต่างๆ  ข้อควรคิด หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำในท้องถิ่นของคุณอาจได้รับน้ำจากหน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า]
 2. แหล่งน้ำของหน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำของคุณคืออะไร [บ่อน้ำ ลำธารหรือแม่น้ำ ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำอื่น]
 3. หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำของคุณเคยส่งน้ำประปาลดลงหรือหยุดส่งน้ำประปาในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่)

                    a)     หากใช่ เหตุผลในการหยุดส่งน้ำประปาหรือส่งน้อยลงคืออะไร

                    b)     การหยุดส่งหรือการส่งน้อยลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณหรือไม่ และหากใช่ กระทบอย่างไร

 1. คุณสามารถดำเนินงานของคุณต่อไปได้นานเท่าใดภายใต้สถานการณ์น้ำประปาที่ลดลงดังนี้

                                        ลดลง 25 : …………………………………….

                                        ลดลง 50: …………………………………….

                                        หยุด 100%: …………………………………….

 

 1. หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำของคุณมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูบริการให้อยู่สภาพเดิมโดยให้สิทธิพิเศษแก่บริการสำคัญต่างๆอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย สถาบัน ฯลฯ ก่อนให้บริการกับธุรกิจของคุณหรือไม่ [สอบถามนโยบายกับหน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำของคุณ]
 2. หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำของคุณมีการเชื่อมต่อระหว่างกันกับระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่สามารถให้บริการน้ำสำรองในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินได้หรือไม่
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกของคุณมีระบบวาล์วสำหรับน้ำไหลเข้าสู่โรงงานที่สามารถปิดได้โดยง่ายและรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถป้องกันน้ำไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากการเข้าสู่สิ่งอำนวยความสะดวกของคุณหรือไม่

                    a)     พนักงานที่ได้รับมอบหมายทราบถึงสถานที่ที่ตั้งระบบวาล์วและวิธีการใช้งานหรือไม่

                    b)     วาล์วมีการได้ทดสอบการทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อใด วาล์วมีการปิดผนึกสนิท ทำงานได้เป็นอย่างดีหรือไม่

 1. ปริมาณน้ำดื่มที่จัดเก็บอยู่ในสถานประกอบการของคุณ โดยทั่วไปมีปริมาตรเท่าใด

                    a)     น้ำที่จัดเก็บไว้นี้ใช้สำหรับอะไร

                    b)     ธุรกิจของคุณจะดำเนินงานโดยใช้น้ำที่จัดเก็บไว้ได้นานเท่าใด

                    c)     สามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่จัดเก็บไว้ได้โดยทันทีหรือไม่

                    d)     คุณดูแลรักษาน้ำที่จัดเก็บไว้ ได้อย่างปลอดภัยอย่างไร

 1. คุณสามารถจัดเก็บหรือกักเก็บน้ำเสียไว้ในสถานประกอบการได้หรือไม่  หากได้ในปริมาตรเท่าใด
 2. คุณมีแผนงานสำหรับวิธีการลดปริมาณน้ำเสีย ในกรณีที่เกิดความจำเป็นขึ้นหรือไม่ [เช่น เกิดความขัดข้องในโรงบำบัดน้ำเสียที่รับน้ำเสียจากกระบวนการผลิต]
 3. ภายใต้สถานการณ์ใดที่จะมีการประกาศเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำสำหรับการดำเนินงานของคุณ

 

 

 

ใช่

ไม่ใช่

a)

มีการลดปริมาณน้ำพร้อมใช้

 

 

 

ปริมาตรลดลง

 

 

 

แรงดันต่ำลง

 

 

b)

ไม่พร้อมให้ใช้งาน

 

 

 

ระยะสั้น (ชั่วโมง)

 

 

 

ระยะยาว (วัน)

 

 

c)

การปนเปื้อน (เช่น การยืนยันว่าได้มีการปนเปื้อนในระบบน้ำ)

 

 

d)

สีน้ำเปลี่ยน ไม่ใส ขุ่น

 

 

e)

 มีตะกอน

 

 

f)

น้ำประปาที่จัดเก็บไว้หมด

 

 

g)

อื่นๆ

 

 


การวางแผนเตรียมความพร้อม

แผนงานที่มีประสิทธิผลและโปรแกรมการฝึกปฏิบัติ สามารถบ่งชี้ถึงพื้นที่ต่างๆ ที่สามารถปรับปรุงได้รวมถึงผู้จัดการโรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้ หากคุณไม่มีแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ ข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นมาได้ หากคุณมีแผนปฏิบัติการฯ แล้ว การใช้เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ของคุณได้

พนักงานของคุณควรเข้าใจถึงแผนงานที่ออกแบบสำหรับการดำเนินงานของคุณ พนักงานควรทราบถึงขั้นตอนในการรับมือกับปัญหาเรื่องการมีน้ำพร้อมใช้หรือปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ ควรใช้แผนงานเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและผู้ที่ต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ

กระบวนการ

ส่วนนี้อธิบายถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ โดยครอบคลุมถึงกระบวนการแปรรูปในสายการผลิต ซึ่งน้ำเป็นส่วนผสมหรือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดเครื่อง การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ การทำให้ร้อนหรือการทำให้เย็น

 1. คุณใช้น้ำเป็นจำนวนเท่าใดต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี [ให้ใช้ใบแจ้งค่าบริการรายเดือนของคุณหากอิงตามปริมาณหรือปริมาณที่วัดได้ในการตัดสินว่าคุณใช้เท่าใด]

ต่อสัปดาห์

ต่อเดือน

ต่อปี

 

 

 

 1. การใช้น้ำรายวัน / รายเดือน / รายปีค่อนข้างคงที่หรือผันผวน หากผันผวนตามเวลาที่คาดการณ์ได้ (ตัวอย่างเช่น ตามฤดูกาล) เมื่อใดและเป็นปริมาณเท่าใด
 2. ต้องใช้น้ำมากแค่ไหนก่อนปิดระบบการผลิตในสถานประกอบการเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเก็บน้ำปริมาณนี้ไว้ในสถานประกอบการได้หรือไม่  หากไม่ได้ ผลที่ตามมาจากการที่น้ำหมดก่อนที่จะปิดระบบอย่างถูกต้องจนเสร็จสิ้นคืออะไร
 3. คุณได้มีการจัดทำแผนงานสำหรับการลด/หรือกรณีที่ไม่มีน้ำประปา รวมทั้งประเมินผลกระทบของเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่
 4. คุณได้บ่งชี้และประเมินขั้นต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำประปาหยุดไหลสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่ ให้พิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้:

                    a)     มีระบบสำหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้เพิ่มการผลิตและผลิตเพื่อเก็บสะสมไว้ในคลังสินค้าสำหรับลูกค้าสำคัญต่างๆ หรือไม่

                    b)     การเปลี่ยนไปใช้แหล่งน้ำต่างๆ ในสถานประกอบการ [เช่น น้ำที่จัดเก็บไว้หรือบ่อน้ำสำหรับเหตุฉุกเฉิน]

                    c)     การเพิ่มปริมาณน้ำที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บน้ำในสถานประกอบการ

                    d)     การให้เริ่มการปิดระบบอย่างเป็นระเบียบโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ เพื่อช่วยให้สามารถเปิดเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    e)     ให้ย้ายการผลิตที่สำคัญไปยังสถานที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ

                    f)      ให้เปลี่ยนการกำหนดตารางการผลิตของสถานประกอบการอย่างเลือกเฟ้นเพื่อลดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมากให้น้อยลง ปิดกะงาน ลดเวลาทำงานและการจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มการผลิตที่จำเป็น

                    g)     ดำเนินการผลิตเพียงบางกระบวนการเพื่อใช้น้ำอย่างจำกัด หรือกรณีที่ไม่มีน้ำใช้

                    h)     สำหรับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น มีสายงานบังคับบัญชาในการบริหารภาวะวิกฤตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถระดมกำลังได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญหรือไม่ และสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่

 

 1. หากจำเป็นต้องลดหรือปิดการผลิต คุณจะให้บริการลูกค้าของคุณต่อไปอย่างไร ให้พิจารณาตัวอย่างต่างๆ ดังต่อไปนี้:

                    a)     ส่งสินค้าสำเร็จรูปจากภายนอกเข้ามา

                    b)     ทำการปันส่วนหรือจัดสรรสินค้าสำเร็จรูปคงคลังในปัจจุบัน

                    c)     การพิจารณาในการให้สินค้าให้กับลูกค้า "หลัก / สำคัญ" (หรือให้คำนึงถึงการสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ให้กับคู่แข่ง)

 1. จะเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตในสายการผลิต หากแหล่งน้ำหยุดไหลและ/หรือถูกปนเปื้อนโดยไม่คาดคิด

                    a)     หากส่วนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตในสายการผลิตนี้ไม่สามารถใช้งานได้ จะทำการย้ายออกไป ,ทำการจัดเก็บ และกำจัดทิ้งอย่างไร

                    b)     ผลกระทบทางการเงินจากเรื่องดังกล่าวนี้ต่อธุรกิจ เป็นอย่างไร

 1. ให้จัดลำดับความสำคัญของรายการการดำเนินงานต่างๆที่สำคัญ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำหยุดไหล, ให้บ่งชี้บุคคล (ต่างๆ) ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ เหล่านั้น และบ่งชี้ทางเลือกในการตอบสนองที่ควรพิจารณาดำเนินการ

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

พนักงานที่รับผิดชอบ

ทางเลือกในการตอบสนอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ให้จัดลำดับความสำคัญของรายการการดำเนินงานต่างๆที่สำคัญซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอุบัติการณ์น้ำถูกปนเปื้อน ให้บ่งชี้บุคคล (ต่างๆ) ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ เหล่านั้นและบ่งชี้ทางเลือกในการตอบสนองที่ควรพิจารณา

 

การดำเนินงาน / กิจกรรม

พนักงานที่รับผิดชอบ

ทางเลือกในการตอบสนอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บุคลากร

ส่วนนี้จะทวนสอบเกี่ยวกับผู้ที่ให้บริการหรือมีส่วนช่วยบางอย่างแก่คุณ รวมทั้งผู้จัดการและผู้ทำการตัดสินใจ หรือผู้ที่ทำงานให้คุณ หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พนักงานทุกคนควรเข้าใจแผนงานที่ออกแบบเพื่อการดำเนินงานของคุณ พนักงานควรทราบถึงขั้นตอนในการรับมือกับปัญหาเรื่องการมีน้ำพร้อมใช้หรือปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ โดยควรปฏิบัติแผนงานเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและผู้ที่ต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ

 1. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจให้เริ่มดำเนินแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ ในกรณีที่คนๆนั้นไม่อยู่ ใครเป็นผู้มีอำนาจ
 2. ในการดำเนินธุรกิจของคุณ ผู้ที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำหรือน้ำถูกปนเปื้อนเป็นบุคคลคนเดียวหรือเป็นทีม

                    a)     หากเป็นบุคคลคนเดียว มีการมอบหมายความรับผิดชอบนี้อย่างเป็นทางการรวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทของเขากับองค์กรหรือไม่

                    b)     หากเป็นทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ มีการมอบหมายความรับผิดชอบนี้อย่างเป็นทางการรวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทของพวกเขากับองค์กรหรือไม่

 1. ทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำประกอบด้วยหน่วยทำงานทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดและมีอำนาจในการตัดสินใจรวมทั้งให้ข้อมูลที่สำคัญแก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หรือไม่
 2. มีการฝึกอบรมงานหลายหน้าที่และ/หรือตัวแทนสำรองสำหรับบุคคล (ต่างๆ) ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำหรือไม่

 

 1. มีการแจ้งคนทำงานให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำอย่างไร
 2. คุณมีขั้นตอนการปิดเครื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่

                    a)     ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการปิดเครื่องสำหรับแต่ละกะทำงาน

                    b)     ใครเป็นตัวแทนสำรองเมื่อพวกเขาไม่อยู่

                    c)     มีการฝึกอบรมคนทำงานในทุกกะทำงานให้สามารถเริ่มขั้นตอนการปิดระบบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่

                    d)     มีการทดสอบขั้นตอน หรือได้ดำเนินขั้นตอนนี้อย่างเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายเมื่อใด และระบบต่างๆทั้งหมดเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

 1. เหตุฉุกเฉินในการจัดหาน้ำสามารถเกิดจากความล้มเหลวทางเทคโนโลยี ข้อผิดพลาดของคน เหตุจากธรรมชาติหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยเจตนา
  คนทำงานทราบถึงวิธีการและผู้ที่ต้องได้รับรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือความผิดปกติในการดำเนินงานหรือไม่
 2. มีการบ่งชี้พื้นที่สำคัญหรือที่อ่อนไหวเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่

                    a)     มีการประเมินการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้หรือไม่

                    b)     การเข้าถึงพื้นที่ที่สำคัญหรือที่อ่อนไหวของสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณมีการควบคุม/จำกัดเฉพาะบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ [ทำรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงและมีอำนาจ]

การเริ่มดำเนินแผนปฏิบัติสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำของคุณ

 1. หากจำเป็นต้องดำเนินตามแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำของคุณ คุณมีขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายถึงวิธีการ:

                    a)     แจ้งลูกค้าและผู้ส่งมอบที่สำคัญให้ทราบหรือไม่

                    b)     หยุด หรือ เปลี่ยน วิธีการผลิต จัดส่ง/ห่วงโซ่อุปทานหรือไม่

                    c)     กำหนดการใช้แหล่งน้ำทางเลือกหรือไม่

 1. สามารถดำเนินแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำในขั้นต่างๆ จนกว่าจะมีการกำหนดขอบเขตความเสียหายของเหตุฉุกเฉินหรือไม่
 2. คุณได้ทดลองปฏิบัติแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อใด และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการปรับปรุงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
 3. คุณได้รวมคู่ค้า ต่างๆ เหล่านี้ไว้ในการพัฒนาแผนการปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำหรือไม่ [ถ้าคุณไม่ได้รวมไว้ คุณควรพิจารณาให้รวมคู่ค้าต่างๆ เหล่านี้เข้าไปด้วย]

 

ผู้ส่งมอบน้ำปัจจุบัน (การประปา เทศบาล ฯลฯ )

 

 

หน่วยงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินในพื้นที่

 

 

เทศบาลหรือราชการในท้องถิ่น

 

 

ลูกค้าของคุณ

 

 

ผู้ส่งมอบของคุณ

 

 

ผู้ส่งมอบน้ำอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

 

 

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อุปกรณ์และน้ำ

 

 

บริษัทประกัน

 

 

 

5. คุณมีรายชื่อสำหรับการโทรติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อัพเดทโดยรวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำ คนทำงาน ผู้ส่งมอบและลูกค้าหรือไม่

            a) หากคุณมีรายชื่อ คุณทำการอัพเดทงให้ทันสมัยบ่อยแค่ไหน

 

ข้อมูลการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

รายชื่อโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์ฉุกเฉิกตลอด 24 ชั่วโมง

สมาชิกในทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำภายใน

 

 

หน่วยงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่น

 

 

หน่วยงานสาธารณูปโภคน้ำ

 

 

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดระลึกเสมอว่า

ข้อมูลที่รวบรวมในเครื่องมือนี้สามารถมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของคุณในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำได้ คุณอาจต้องการแบ่งปันข้อมูลนี้กับทีมบริหารของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้สำหรับผู้ทำการตัดสินใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมข้อมูลจากเครื่องมือนี้ไว้ในแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่ หรือรวมข้อมูลเข้าในแผนปฏิบัติการเพื่อให้กิจการดำเนินต่อเนื่องที่กว้างขึ้น หรือใช้คำถามต่างๆ เป็นสรุปร่างหัวข้อต่างๆ ที่จะถูกรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการสำหรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำ

 

END