เพราะเหตุใดมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคดิจิทัล