ISO 14001

ISO 14001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Red Overlay
Red Overlay

ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาหรือจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) การรับรอง ISO 14001 สามารถส่งมอบได้มากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือตามข้อปฏิบัติของซัพพลายเออร์

ISO 14001 ยังช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดทุกภาคส่วน ดำเนินงานได้อย่างมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทำให้สามารถประหยัดเงิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างชื่อเสียงของแบรนด์ พนักงานมีส่วนร่วม และสร้างความยืดหยุ่นต่อความไม่แน่นอน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สิทธิประโยชน์ชั้นนำของ ISO 14001 ที่ลูกค้าของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) จะได้รับ:

มาตรฐาน ISO 14001 จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิธีจัดการเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังผลักดันให้คุณประเมินวิธีจัดการการตอบสนองฉุกเฉินต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับชุมชนท้องถิ่นของคุณแนวทางในการรับรอง ISO 14001 ของคุณ

ไม่ว่าท่านจะเพิ่งรู้จักกับมาตรฐาน ISO 14001 หรือกำลังมองหาความชำนาญเพิ่มมากขึ้น เรามีหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับท่าน ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ ระบบ ISO 14001 นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านบรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าท่านจะเริ่มจากจุดไหน