ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

การปรับปรุงคุณภาพ ความยั่งยืน และนวัตกรรมดิจิทัล

เนื่องจากองค์กรต่างๆ และผู้คนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่านจึงต้องมั่นใจว่าท่านได้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และกระบวนการดิจิทัลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยให้ท่านส่งมอบระบบ กระบวนการ และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมบูรณ์หรือเกินความคาดหวัง และช่วยให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้สำเร็จ

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

ตำแหน่งงาน

การเข้าทำงานกับ BSI นั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา