วิธีการเข้าถึงและซื้อมาตรฐาน

02-294-4889

มาตรฐานสากลและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ

มาตรฐานสากลและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ

Red Overlay
วิธีการซื้อและเข้าถึงมาตรฐานสากลและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ
วิธีการซื้อและเข้าถึงมาตรฐานสากลและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ
Red Overlay

วิธีการซื้อและเข้าถึงมาตรฐานสากลและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ

ในฐานะสถาบันมาตรฐานระดับชาติของสหราชอาณาจักร สถาบันมาตรฐานอังกฤษ(bsi.)ดำเนินงานโดยได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษเพื่อพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานหลายพันรายการในแต่ละปี ปัจจุบัน เราดูแลรักษามาตรฐานมากกว่า 95,000 รายการที่มีการซื้อจากสถานที่จำหน่ายมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI Shop) หรือจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา และเราเผยแพร่มาตรฐานที่มีในปัจจุบันหรือมาตรฐานฉบับร่างมากกว่า 63,000 รายการเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการสมัครสมาชิกมาตรฐานต่างๆ ของเรา 

สถาบันมาตรฐานอังกฤษเป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักรในองค์กรและคณะกรรมการมาตรฐานต่างๆ ทั่วทั้งในยุโรปและในระดับสากลทั้งหมด 

บริการสมัครสมาชิกมาตรฐานแบบใดที่เหมาะสำหรับท่าน