การเปิดรับการใช้เทคโนโลยีหรือความเป็นดิจิทัล

การเปิดรับการใช้เทคโนโลยีหรือความเป็นดิจิทัล

เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เมืองอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) 

เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เมืองอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) 

Red Overlay
การเปิดรับการใช้เทคโนโลยีหรือความเป็นดิจิทัล
Red Overlay

การโอบรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

การก่อสร้างดิจิทัลกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นจริงแต่งเติม อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) และเมืองอัจฉริยะ รับประกันว่าลูกทีมของคุณจะมีความรู้และทักษะที่ใช่และจำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำตลาด ตามคู่แข่งให้ทันและสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในโครงการใหม่ๆ ได้ หากต้องการทราบภาพรวมว่า BSI จะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร โปรดติดต่อเราที่นี่ 

เราร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในวงการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าไปจนถึงสถาปนิก ผู้รับเหมาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

เราได้จัดทำกรอบแนวคิดและข้อกำหนดเฉพาะแบบกว้างๆ ทั่วทั้งเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ซึ่งรวมถึงชุดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ของเรา ซึ่งมีผู้นำไปใช้ทั่วโลก