การเข้าสู่ตลาดโลก

การเข้าสู่ตลาดโลก

Delivering solutions to help you export, access new markets and grow your business

การทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์

Red Overlay
Global market access
Global market access
Red Overlay

คุณจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลกได้อย่างไร

การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ เช่น UKCA, CE, Benchmark, ESMA, และ Kitemark™ สามารถช่วยคุณส่งออกและจำหน่ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและการรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดสามารถช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดในตลาดโลกที่น่าดึงดูดที่สุดบางแห่งได้

ค้นพบวิธีจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และตลาดทั่วโลกอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์จาก BSI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการทดสอบ การรับรอง และการเข้าสู่ตลาดทั่วโลกที่เชื่อถือได้

Little book of market access

แหล่งข้อมูล

Ready to gain business opportunities in new markets