อุตสาหกรรมการขนส่งและการเดินทาง
อุตสาหกรรมการขนส่งและการเดินทาง

การปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

อุตสาหกรรมการขนส่งและการเดินทางกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูป และการขนส่งผู้คน สินค้าและบริการกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ความเชื่อมโยงดิจิทัลและการขับเคลื่อนเพื่อให้มีความยั่งยืนมากขึ้นกำลังทำให้วิธีการผลิต การเป็นเจ้าของ และการใช้งานยานพาหนะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของยานพาหนะไร้คนขับ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน การพัฒนารูปแบบการขนส่งแบบใหม่ และระบบการขนส่งอัจฉริยะ

ที่ BSI เรากำลังทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการขนส่งและการเดินทาง เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืนของบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ

การทดลองใช้ยานพาหนะไร้คนขับ

  • รถยนต์ไร้คนขับ

    ทรูดี้ แฮร์ริสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา