ISO 22301 Business Continuity Management

ISO 22301 Business Continuity Management

Minimize the impact of disruptive incidents

Minimize the impact of disruptive incidents

Red Overlay
Red Overlay

ISO 22301: 2019 ฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว

เพื่อให้มั่นใจว่า ISO 22301 มาตรฐานการบริการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ นั้นมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนของเหตุการณ์ ธุรกิจและยุคสมัยในปัจจุบัน รวมถึงการตรวจประเมินควบรวมกับมาตรฐานอื่น เช่น ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO/IEC 27001:2013 ด้วยการปรับโครงสร้างแบบระดับสูง (High Level Structure) เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและระบบการทำงานในการบริหารจัดการแะการตรวจประเมิน


ในตอนนี้ธุรกิจของคุณมีการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะใหม่กับ ISO 22301 หรือต้องการใช้ความเชี่ยวชาญของคุณต่อไปเรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับทรัพยากร เราขอเสนอแพคเกจที่สามารถปรับแต่งให้ธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณเริ่มต้นกับการจัดการต่อเนื่องทางธุรกิจISO 22301 แพคเกจสามารถออกแบบมาเพื่อลบความซับซ้อนของการได้รับคุณที่คุณต้องการที่จะเป็น - ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไร

การดำเนินการ

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ ISO 22301 >

การดำเนินการ

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ

การดำเนินการ กับระบบ ISO 22301

ทำให้การทำงานของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยคุณออกแบบและสร้างเอง ISO 22301 ธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องของคุณ

การดำเนินการ ISO 22301 >


What are the benefits of ISO 22301 business continuity management?

  • ระบุและจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตกับธุรกิจของคุณ
  • ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ให้ฟังก์ชั่นที่สำคัญและทำงานในช่วงเวลาของวิกฤต
  • ลดการหยุดทำงานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงเวลาการกู้คืน
  • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์สำหรับการร้องขออ่อนโยน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541