ISO 22301

ISO 22301

Business Continuity Management

Business Continuity Management

Red Overlay
Business Continuity Management
Business Continuity Management
Red Overlay

Protect your workers: returning to the 'next normal'

ISO 22301 มาตรฐานการบริการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ทำความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณด้วยมาตรฐานสากลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาตรฐาน ISO 22301 จะระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการบริการจัดการเพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการเกิดภัยคุกคาม และทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่หยุดชะงักประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 22301

  • ระบุและจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตกับธุรกิจของคุณ
  • ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์
  • รักษาฟังก์ชั่นที่สำคัญไว้และให้ทำงานในช่วงเวลาวิกฤต
  • ลดการหยุดทำงานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงเวลาการกู้คืน
  • แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ และสำหรับข้อเสนอข้อตกลง