การรับรองผลิตภัณฑ์

การรับรองผลิตภัณฑ์

Red Overlay
Red Overlay

BSI Kitemark

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) นำเสนอบริการในการทดสอบและรับรองที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินล่วงหน้า การวิเคราะห์ช่องว่าง การทดสอบชุดงาน และการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) เป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระสำหรับการทำเครื่องหมาย CE, หน่วยรับรองสำหรับเครื่องหมาย UKCA และเจ้าของใบรับรอง BSI Kitemark – มีความสามารถในการทดสอบและการรับรองอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้คุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของคุณและช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดโลกได้

สนับสนุนองค์กรทั่วโลกในการปฏิบัติตามมาตรฐาน การพัฒนา และการร่วมมือกัน

เหตุใดจึงต้องร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) ในการรับรองผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่ท่านเลือก

  • เราเป็น Notified Body (NB) สำหรับการทำเครื่องหมาย CE และ Approved Body สำหรับเครื่องหมาย UKCA
  • มีประสบการณ์กว่า 50 ปีในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
  • มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ของเรา
  • เรานำเสนอโซลูชันในการเข้าถึงตลาดทั่วโลก รวมถึงการรับรอง BSI Kitemark