Healthcare sector - Shaping the future of global healthcare
Healthcare sector - Shaping the future of global healthcare

การพัฒนาคุณภาพ ความยั่งยืน และนวัตกรรมดิจิทัล

เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์

สิ่งสำคัญของเราคือการมอบความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกในด้านอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย การขับเคลื่อนความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและความโปร่งใส การสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพ และการพัฒนาแนวทางที่ยั่งยืนในการส่งมอบการบริการด้านการดูแลสุขภาพ

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

Careers

อาชีพเกี่ยวกับภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพของเราสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อเราตอนนี้