ความยืดหยุ่นขององค์กร

ความยืดหยุ่นขององค์กร

อ่านรายงานดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กรปี 2021 ได้แล้ววันนี้

อ่านรายงานดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กรปี 2021 ได้แล้ววันนี้

Red Overlay
ความยืดหยุ่นขององค์กร
ความยืดหยุ่นขององค์กร
Red Overlay

ความยืดหยุ่นขององค์กรคืออะไร

ความยืดหยุ่นขององค์กรได้รับการนิยามโดยมาตรฐาน BS 65000 ของเรา ว่า “ความสามารถขององค์กรในการคาดการณ์ การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักอย่างกะทันหันให้ได้นั้น ช่วยให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้และประสบความสำเร็จ”

สิ่งนี้เข้าถึงการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองแบบองค์รวมของความสมบูรณ์และความสำเร็จของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น องค์กรที่ยืดหยุ่นไม่เพียงแต่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ในระยะยาว แต่ยังสามารถประสบความสำเร็จได้อีกด้วย - พร้อมสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต

BSI ช่วยให้ลูกค้าของเราพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการจัดทำ การแบ่งปัน และปลูกฝังแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ทาง BSI ได้ปรับปรุงความยืดหยุ่นขององค์กรด้วยการจัดหาเครื่องมือและเทคนิค เพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

องค์กรของคุณมีความยืดหยุ่นมากแค่ไหน

เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทาง BSI จึงได้พัฒนาโครงสร้างที่ใช้วัดความยืดหยุ่นขององค์กรทั้งหมด 16 องค์ประกอบใน 4 หมวดหมู่ (ความเป็นผู้นำ บุคลากร กระบวนการ และผลิตภัณฑ์)

เครื่องมือในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการของเราช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพัฒนาข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลเกี่ยวกับความยืดหยุ่นขององค์กรของตน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดำเนินงานกับองค์กรที่คล้ายคลึงกันในภาคส่วนและพื้นที่ใกล้เคียง