ภาคธุรกิจพลังงาน
ภาคธุรกิจพลังงาน

อุตสาหกรรมพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ขณะที่เราเปลี่ยนจากระบบที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่ระบบพลังงานดิจิทัลที่มีลักษณะกระจายตัวไม่รวมศูนย์ และมีการปล่อยมลพิษจากการผลิตพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ไม่ใช่คำถามอีกต่อไปแล้วว่าเราจะเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิมไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าคาร์บอนต่ำหรือไม่ แต่คำถามก็คือ เราจัดการการเปลี่ยนผ่านอย่างไร

มาตรฐานต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการสร้างและเร่งการเปลี่ยนผ่านนี้ และพวกเราซึ่งทำงานที่ BSI คือบุคลากรด่านหน้าสุดในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบเดิมไปสู่พลังงานสะอาด จากมาตรฐานใหม่ๆ ในแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ เช่น –พลังงานหมุนเวียน พลังงานลมนอกชายฝั่ง และไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมที่จำเป็นในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากการผลิตพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี 2050

มาตรฐานที่หลากหลายและโซลูชันแบบองค์รวมของเราให้ข้อมูลจำนวนมหาศาลสำหรับภาคธุรกิจนี้ เช่น ระบบการจัดการคุณภาพ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบและการวัด

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

ตำแหน่งงาน

การเข้าทำงานกับ BSI นั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา