อุตสาหกรรมอาหารและการค้าปลีก
อุตสาหกรรมอาหารและการค้าปลีก

การปรับปรุงความปลอดภัย ความยั่งยืน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

BSI เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารและการค้าปลีก เร่งการสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าเพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ความเป็นกลาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึก และความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ประชุมกับชุมชนเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกและขับเคลื่อนโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกดิจิทัล ส่งเสริมความยั่งยืน และการรับรองสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา และชุมชนของผู้ผลิตอาหารไปจนถึงผู้บริโภค

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

ตำแหน่งงาน

การทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการค้าปลีกของเราสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา