การผลิต
การผลิต

การปรับปรุงคุณภาพ ความยั่งยืน และความสามารถในการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทาน

เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกันสำหรับบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการในอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานที่ให้บริการ OEM รายใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ

จุดแข็งของเราคือการมอบความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกในด้านการผลิต รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย การสนับสนุนความยั่งยืน ผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทานมีความสามารถในการปรับตัวและความโปร่งใส สนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรม และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันแบบใหม่ ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

/globalassets/localfiles/en-gb/healthcare/sector-home/medical-team-careers-1-375x275.jpg

ตำแหน่งงาน

การเข้าทำงานกับ BSI นั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นเลิศ

โปรดติดต่อเรา