Sustainability

Sustainability

Enabling a resilient world

สร้างแรงบันดาลใจที่น่าเชื่อถือให้โลกได้ฟื้นฟูและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

Red Overlay
.
.
Red Overlay

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือส่วนหนึ่งในจุดประสงค์ของเรา

BSI “สถาปนาขึ้นเมื่อปี 2444 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักและเราได้ลงนามให้คำมั่นสัญญาข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนหลักเกณฑ์นี้และรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับUN

แนวทางปฏิบัติของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติทุกประการ สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งผ่านการกระทำของเราเองและโดยการช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจอย่างยั่งยืน

เมื่อพิจารณาถึงระดับการดำเนินงานของเราที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงมาตรฐานผู้มีร่วมหุ้นและลูกค้าของเราการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการทำงานที่เราทำร่วมกับผู้อื่น ตระหนักว่าเป้าหมายทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันและพระราชตราตั้งของเราได้กำหนดให้เราต้องประสานความพยายามเพื่อผลประโยชน์ของสังคมเราให้การสนับสนุนที่สำคัญที่สุดผ่านเป้าหมาย 17 พันธมิตรเพื่อเป้าหมาย กิจกรรมMapping ของ BSI เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่เราระบุอีกหกเป้าหมายที่เราจะมุ่งเน้นเพื่อให้มีผลกระทบสูงสุด

เป้าหมายที่เราเชื่อว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าคือ :

  • เป้าหมายที่ 3: สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี
  • เป้าหมายที่ 7: พลังงานราคาไม่แพงและสะอาด
  • เป้าหมายที่ 8: งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • เป้าหมายที่ 9: นวัตกรรมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
  • เป้าหมายที่ 11: เมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
  • เป้าหมายที่ 12: การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ
  • เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือสำหรับเป้าหมาย

ความพยายามของเรามุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เป็นพิเศษโดยตระหนักว่าเป้าหมายทั้งหมดนั้นได้ถูกเชื่อมโยงกันไว้

sustainability