อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการอาหารปลอดภัย, สร้างความยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ

การจัดการอาหารปลอดภัย, สร้างความยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ

Red Overlay
Red Overlay

อาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจุบันนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงตามกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเข้มงวดที่เพิ่มมากขึ้นทางกฎหมาย และแรงกดดันเพื่อลดต้นทุนในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ดังนั้นองค์กรในอุตสาหกรรมอาหาร จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ ปกป้องชื่อเสียงและเสริมสร้างแบรนด์ สร้างขีดความสามารถในการส่งออก โดยการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยาวนานเริ่มต้นหรือพัฒนาระบบการจัดการอาหารปลอดภัยไปกับเรา

เราเชื่อว่าโลกควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยและยั่งยืน

เราเป็นผู้ให้บริการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารชั้นนำที่มีการตรวจสอบอย่างกว้างขวางเพื่อความปลอดภัยของอาหาร และมาตรฐานอื่นคลอบคลุมห่วงโซ่อุปทานอาหารและเครื่องดื่ม - รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารทั่วโลก (GFSI) ที่เป็นที่ยอมรับ

เรายังมีบริการฝึกอบรมการประเมินและการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กรของคุณ สามารถจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์, พนักงาน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนซัพพลายเชนอื่นๆขององค์กรคุณ

ด้วยมาตรฐานอาหารกว่า 2,800 รายการในพอร์ทโฟลิโอของเรา เราพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมและความท้าทายที่ห่วงโซ่อุปทานเผชิญ ได้แก่ :

  • ความปลอดภัยของอาหาร
  • ความมั่นคงด้านอาหาร
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การใช้วัตถุดิบและน้ำ
  • พลังงาน
  • น้ำ
  • ความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม