ISO 22000 Food Safety Management

ISO 22000 Food Safety Management

มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย

มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย

Red Overlay
Red Overlay

ISO 22000 มาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย

ISO 22000 Food Safety Management หรือระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดความต้องการของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยที่ครอบคลุมทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหารจาก "Farm to Fork"


ISO 22000:2018 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

มาตรฐาน ISO 22000:2018 ได้ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2018 (จึงทำให้ มาตรฐาน ISO 22000:2005 ฉบับเดิมถูกถอนออกไป)

ISO 22000:2018 ใช้โครงสร้าง ISO ระดับสูง (HLS - High Level Structure) ซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นไปตามโครงสร้างเดียวกันกับมาตรฐาน ISO ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น ISO 9001และ ISO14001 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการบูรณาการกับระบบการจัดการ ISO อื่นๆ รวมถึงการนำหลักการ (PDCA) และการคิดเชิงความเสี่ยง (risk-based thinking) โดยรวม PDCA และความเสี่ยงในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจด้วย HACCP เพื่อระบุป้องกันและควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยของอาหาร  ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน ISO 22000:2018  จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงและปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหาร

ข้อกำหนด ISO 22000:2005 ยังคงมีอยู่ใน ISO 22000:2018 อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดใหม่และปรับปรุงบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดขึ้นโดย HLS แต่นอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

หากบริษัทของท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2005 อยู่แล้ว จะต้องเปลี่ยนใบรับรองเป็น ISO 22000:2018 และมีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง 3 ปีจนถึง 29 มิถุนายน 2021  หมายถึงใบรับรองท่านจะหมดอายุลงเช่นกัน  สถาบันจึงแนะนำให้ท่าน เริ่มการเตรียมการปรับปรุงระบบการจัดการให้สอดคล้องในทันที

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่นี่


ประโยชน์ของ ISO 22000 มีอะไรบ้าง ?

  • สร้างระบบมาตรฐานระดับสากลให้กับธุรกิจของคุณ
  • ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในการควบคุมอันตรายในการผลิตของคุณ
  • ปรับปรุงและพัฒนาระบบของคุณอย่างต่อเนื่อง
  • ISO 22000 เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด FSSC 22000 (ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับการยอมรับจาก GFSI) ดังนั้นหากท่านได้รับการรับรอง ISO 22000 แล้ว จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาสู่ระบบ FSSC 22000 ได้ง่ายในอนาคต

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับจัดทำและพัฒนาระบบ ISO 22000

วิทยากรและพนักงาน BSI ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน่วยฝึกอบรม เรามุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เราเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายและทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541