การตรวจประเมินซัพพลายเออร์

การตรวจประเมินซัพพลายเออร์

การตรวจประเมินซัพพลายเออร์และการตรวจประเมินบุคคลที่สองของ BSI การทวนสอบ ความโปร่งใส ความไว้วางใจ

การตรวจประเมินซัพพลายเออร์และการตรวจประเมินบุคคลที่สองของ BSI การทวนสอบ ความโปร่งใส ความไว้วางใจ

Red Overlay
Red Overlay

การตรวจประเมินซัพพลายเออร์

บริการตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทานของเรา (หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ โปรแกรมการตรวจประเมินบุคคลที่สอง) ช่วยให้ท่านมองเห็นแนวทางปฏิบัติของซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ของท่านได้อย่างชัดเจน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้พัฒนาโปรแกรมการตรวจประเมินซัพพลายเออร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่าน และผสานโปรแกรมดังกล่าวเข้ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลการตรวจประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของส่วนปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ละเอียดอ่อนของห่วงโซ่อุปทานของท่าน

มีการตรวจประเมินซัพพลายเออร์แบบใดบ้าง

"ในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานบางรายการของระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เราจึงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ในหลากหลายสาขาที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจและช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้
เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินในประเทศของเราซึ่งมากด้วยประสบการณ์จะยืนยันว่าสารสนเทศ นโยบาย และขั้นตอนดำเนินการทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ขององค์กรของท่านในด้านต่างๆ หรือไม่ ซึ่งรวมถึง"


โปรแกรมการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ของ BSI ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ของท่าน ทีมงานของเราจะดำเนินการดังนี้

 • การวิเคราะห์ความต้องการ: ทำความเข้าใจถึงความท้าทายและข้อกำหนดเฉพาะของท่าน
 • โปรแกรมการตรวจประเมิน: พัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมการตรวจประเมินของท่านให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 • การตรวจประเมิน: ทำการตรวจประเมินและมอบรายงานการตรวจประเมินที่รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจในผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์
 • การสนับสนุน: เครื่องมือในการติดตามและจัดการโปรแกรมการตรวจประเมินของท่านและผลการทำงานของโปรแกรมดังกล่าว
 • การตรวจสอบโปรแกรม: การประเมินเชิงลึกโดยระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้โปรแกรมของท่านยังคงมอบผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อท่านทำงานร่วมกับ BSI ในการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ของท่าน ท่านจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าซัพพลายเออร์ของท่านเป็นใครและดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินในประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ของเราจะยืนยันว่าสารสนเทศ นโยบาย และขั้นตอนดำเนินการทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ของท่านเป็นไปตามความต้องการของท่าน รวมทั้งช่วยให้คุณบริหารห่วงโซ่อุปทานและความเสี่ยงของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เพราะอะไรจึงต้องเลือกใช้บริการตรวจประเมินซัพพลายเออร์กับ BSI

 • ความเป็นกลาง: รับการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ของท่านที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
 • ความเชี่ยวชาญ: เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินมืออาชีพของเรามีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบการจัดการ การประเมินขั้นตอน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 • ความเป็นสากล: การตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเครือข่ายระดับโลกของเรา
 • ความรู้และการสนับสนุนในพื้นที่: เราช่วยให้แน่ใจว่าการตรวจประเมินสอดคล้องกับตลาดและความต้องการในพื้นที่ของท่าน
 • โปรแกรมการตรวจประเมินที่ครอบคลุมทุกด้าน: เราช่วยให้ทีมงานของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ไม่ใช่แค่การตรวจประเมิน: ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยโปรแกรมการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ได้
 • พันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ: ช่วยให้ลูกค้าของท่านมั่นใจได้ว่าความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานคือหัวใจของการทำงานของท่าน