BRCGS Global Standards

BRCGS Global Standards

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย

Red Overlay
Red Overlay

BRCGS Global Standards

การรับรองมาตรฐานอาหาร BRCGS ไม่เพียงช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและข้อผูกพันทางกฎหมาย การปฏิบัติตามขั้นตอนยังช่วยปรับปรุงระบบและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยง ปกป้องธุรกิจรวมถึงแบรนด์ของคุณ ลูกค้าและผู้บริโภคของคุณ นอกจากนี้การใช้มาตรฐานยังสามารถช่วยให้องค์กรตระหนักถึงประสิทธิภาพทางธุรกิจอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น กระบวนการระบุโอกาสในการลดของเสีย ซึ่งในทางกลับกันอาจมีผลในเชิงบวกต่อการทำกำไรและช่วยจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากประสบการณ์การตรวจที่ผ่านมา เราสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆทั่วโลกได้รับประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน BRCGS ดังนี้ :

  • ระบบที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำระบบ เนื่องจากองค์กรจะต้องดำเนินงานที่สามารถพิสูจน์ย้อนหลังตามข้อกำหนดได้
  • ลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การร้องเรียน และการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ลดภาระการตรวจสอบ (ผู้ค้าปลีกจำนวนมากได้รับการรับรองจาก BRCGS ทั่วโลกดังนั้นการที่ได้รับการรับรอง BRCGS อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ)
  • เพิ่มความมั่นใจของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ