BRCGS Global Standards

BRCGS Global Standards

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย

Red Overlay
Red Overlay

BRCGS Global Standards

การรับรองมาตรฐานอาหาร BRCGS ไม่เพียงช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและข้อผูกพันทางกฎหมาย การปฏิบัติตามขั้นตอนยังช่วยปรับปรุงระบบและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยง ปกป้องธุรกิจรวมถึงแบรนด์ของคุณ, ลูกค้าและผู้บริโภคของคุณ นอกจากนี้การใช้มาตรฐานยังสามารถช่วยให้องค์กรตระหนักถึงประสิทธิภาพทางธุรกิจอื่นๆ ตัวอย่างเช่น กระบวนการระบุโอกาสในการลดของเสีย ซึ่งในทางกลับกันอาจมีผลในเชิงบวกต่อการทำกำไรและช่วยจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์การตรวจที่ผ่านมา เราสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆทั่วโลกได้รับประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน BRCGS ดังนี้

  • ระบบที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำระบบ เนื่องจากองค์กรจะต้องดำเนินงานที่สามารถพิสูจน์ย้อนหลังตามข้อกำหนดได้
  • ลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์, การร้องเรียน และการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • ลดภาระการตรวจสอบ (ผู้ค้าปลีกจำนวนมากได้รับการรับรองจาก BRCGS ทั่วโลกดังนั้นการที่ได้รับการรับรอง BRCGS อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ)
  • เพิ่มความมั่นใจของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

BRCGS Food Safety (Issue 8)

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีข้อกำหนดที่เน้นตอบสนองความคาดหวังทางอุตสาหกรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย และเพื่อปกป้องผู้บริโภค

การรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารนี้ องค์กรทุกขนาดและทุกประเภทสามารถขอการรับรองได้ ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำในการจัดทำหรือพัฒนาระบบ


BRCGS Packaging Materials (Issue 6)

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลสำหรับบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ระบุเกณฑ์สำหรับการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค มาตรฐานนี้เฉพาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงหรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อสุขอนามัยอื่นๆ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเราในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เราพร้อมที่จะช่วยให้องค์กรของคุณผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรของคุณ ได้ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้


BRCGS Storage and Distribution (Issue 3)

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมกิจกรรมขององค์กรที่จัดเก็บและกระจาย อาหาร, บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค มาตรฐานนี้มุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการจัดเก็บและการจัดจำหน่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย, คุณภาพและความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับภาคอุตสาหกรรมนี้

ด้วยการรับรองการปฏิบัติงานของคลังสินค้าที่หลากหลาย BSI มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณและการใช้งานมาตรฐาน BRCGS นี้จะช่วยให้คุณบรรลุขั้นตอนต่อไปสู่การปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม


BRCGS Agents and Brokers (Issue 1)

 

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลสำหรับตัวแทนจำหน่ายและนายหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์, คงความมีคุณภาพ และถูกกฎหมาย

จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในการลดความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ได้


BRCGS Gluten-free Certification Program (Issue 3)

เดิมชื่อ Gluten-Free Certification Program (GFCP) การรับรองมาตรฐาน BRCGS Gluten-free certification สำหรับผู้ผลิตอาหารที่ต้องการการยอมรับจากหน่วยรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ผลิตตามวิธีปฏิบัติตามความปลอดภัยของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

มาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ “ปราศจากกลูเตน” เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการซื้อผลิตภัณฑ์

มาตรฐานนี้ใช้เฉพาะกับ

  • Manufactures who are also brand owners producing products in their own facility/facilities
  • Brand owners whose products are co-manufactured by contracted facilities
  • Contracted facilities co-manufacturing private label products

ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541