Dyrektywy Unii Europejskiej | Oznakowanie CE

Z pośród wielu jednostek notyfikowanych dla dyrektyw europejskich, BSI może zaoferować najbardziej wyczerpujące usługi w zakresie certyfikacji CE na świecie. Posiadamy zespół ekspertów rozumiejący dokładnie powiązania pomiędzy wymaganiami dyrektyw i odpowiednimi do nich produktami – co zdecydowanie ułatwi Państwu życie.Inne dyrektywy europejskie, gdzie BSI nie jest jednostką notyfikowaną:

 • Koleje linowe do przewozu osób - 2000/9/EC
 • Dyrektywa w sprawie wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego - 96/57/WE
 • Materiały wybuchowe do celów cywilnych - 93/15/EWG
 • Opakowania i odpady opakowaniowe - 94/62 /WE
 • Rekreacyjne jednostki pływające - 94/25/WE
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe - 87/404 /EWG
 • Zabawki - 88/378/EWG

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

 • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
 • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
 • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
 • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach