Brytyjski krajowy komitet normalizacyjny

BSI to brytyjski krajowy komitet normalizacyjny i pierwsza krajowa jednostka certyfikująca. Reprezentuje gospodarcze i społeczne interesy Wielkiej Brytanii we wszystkich europejskich i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych oraz zajmuje się opracowywaniem biznesowych rozwiązań informacyjnych dla brytyjskich organizacji o różnej wielkości ze wszystkich sektorów.Polityka i relacje zewnętrzne

Oto jak zarządzamy naszymi relacjami z innymi organizacjami normalizacyjnymi z całego świata oraz centralnymi i lokalnymi organami rządowymi. Zarządzanie działalnością krajowego komitetu normalizacyjnego.

Jak normy pomagają konsumentom?

Wszystkie normy bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ogół społeczeństwa, chociaż większość z nich zostaje opracowanych z myślą o zaspokajaniu potrzeb biznesu i przemysłu.


Komitet ds. polityki i strategii normalizacji

Członkowie Komitetu ds. polityki i strategii normalizacji (ang. Standards Policy and Strategy Committee - SPSC) są mianowani przez Zarząd BSI i ostatecznie mu podlegają.


Raport z Prac nad normami

W naszym raporcie o rozwoju prac nad normami przedstawiamy najważniejsze ostatnio zrealizowane projekty oraz rzucamy światło na nowe kwestie, którymi się aktualnie zajmujemy.