BSI Group Polska Sp. z o.o.

Kontakt


Poczta


BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16,
00-103 Warszawa Polska
Faks

+48 22 330 61 81


Dane BSI Group Polska

BSI Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000270721, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8 450 000,00 zł, posługująca się:

NIP 107-000-64-22
REGON 140807524

Konto bankowe:
HSBC BANK POLSKA S.A
47 1280 0003 0000 0030 0677 2031