Dyrektywa 90/396/EWG spalanie paliw gazowych

BSI jest jednostką notyfikowaną dla dyrektywy dotyczącej urządzeń spalania paliw gazowych i może pomóc producentom uzyskać zgodność z nią, a dzięki temu, mogą oni uzyskać błyskawiczny dostęp do rynków europejskich.

Dyrektywa Rady Europejskiej 90/396 /EWG odnosząca się do urządzeń spalania paliw gazowych została przyjęta w 1990 roku. Bazuje na koncepcji nowego podejścia i zawiera niezbędne wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia, aby mogły zostać wprowadzone na wspólnotowy rynek. Dyrektywa nie wskazuje, w jaki sposób wymagania te muszą zostać spełnione, pozostawiając w ten sposób elastyczność producentom w przyjmowanych rozwiązaniach technicznych.

Dyrektywa została wdrożona w Wielkiej Brytanii w postaci rozporządzenia Gas Appliances (Safety) Regulations 1992 (SI 1992/711). Przyjęcie dyrektywy 93/68/EEC (dyrektywy oznaczenia CE) w 1993 wniosło zmiany w dyrektywie dotyczącej urządzeń gazowych, wdrożone do skonsolidowanego prawa krajowego w postaci rozporządzenia Gas Appliances (Safety) Regulations 1995 (SI 1995/1629), które weszło w życie, z zastrzeżeniem pewnych warunków przejściowych z dniem 1 stycznia 1996.

Urządzenia gazowe i złączki, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, będą uznane za zgodne z dyrektywą urządzeń gazowych, ze zmianami oraz są dopuszczone do swobodnego wprowadzania do obrotu w całej Unii Europejskiej.

Palniki ciągu wymuszonego i urządzenia grzewcze wyposażone w takowe, są traktowane jako urządzenia.


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach