Dyrektywa w sprawie wyposażenia statków (MED) 2014/90/UE

Kto powinien spełnić wymagania dyrektywy?

Jeśli jesteś producentem, autoryzowanym przedstawicielem producenta spoza Unii Europejskiej, dystrybutorem lub importerem urządzeń wymienionych w rozporządzeniu MED, to spełnienie wymagań niniejszej dyrektywy powinno mieć dla Ciebie znaczenie.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wyposażenia umieszczonego lub przeznaczonego do umieszczenia na pokładzie statku UE, dla którego zgodnie z instrumentami międzynarodowymi wymagana jest zgoda administracji państwa bandery, niezależnie od tego, czy statek znajduje się na terenie Unii w momencie wyposażenia.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące środowiska zbudowanego i certyfikacji wyrobów, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij nam zapytanie online.

+48 508 973 728

+48 795 515 022