Wydarzenia i eventy BSI Group Polska

Jako jedna z wiodących światowych organizacji działających na rzecz podnoszenia standardów organizujemy szereg wydarzeń mających na celu poprawę znajomości norm i zachęcenie zainteresowanych stron do dyskusji na temat tego, jak możemy razem osiągać postępy. Organizowane przez nas wydarzenia obejmują konferencje, seminaria, warsztaty, fora i promocje produktów.

Mogą Państwo wziąć także udział w naszych szkoleniach mających na celu lepsze poznanie istniejących norm oraz sposobów uwzględnienia ich w swojej firmie celem poprawy wydajności, lepszego zarządzania ryzykiem oraz zadbania o zwiększenie równowagi ekologicznej. 


Konferencje

Nasze konferencje stanowią dla delegatów okazję do poszerzania wiedzy na temat najnowszych norm, najlepszych praktyk oraz możliwości zapewnienia swoim organizacjom korzyści z ich wprowadzenia oraz przygotowania na wiążące się z nimi konsekwencje. Stanowią szansę na wysłuchanie wystąpień specjalistów i nawiązania korzystnych kontaktów z kolegami z branży.


Wydarzenia dla klientów

Szansa na zdobycie aktualnych informacji na temat norm albo poznanie potencjalnych korzyści ze stosowania norm w Państwa organizacji. Organizowane przez nas wydarzenia dla klientów to m.in. promocje produktów, seminaria, warsztaty i fora.


Targi i wystawy

Przez cały rok uczestniczymy w targach i wystawach branżowych.Stanowią one dla nas okazję do osobistych spotkań z Państwem i rozmów na temat tego, jak nasze produkty i usługi mogą poprawić funkcjonowanie Państwa organizacji.