Wydarzenia i eventy BSI Group Polska

Jako jedna z wiodących światowych organizacji działających na rzecz doskonalenia działalności przedsiębiorstw poprzez certyfikację Systemów Zarządzania organizujemy szereg wydarzeń mających na celu poprawę znajomości norm i zachęcenie zainteresowanych stron do dyskusji na temat tego, jak możemy razem osiągać postępy. Organizowane przez nas wydarzenia obejmują konferencje, seminaria, warsztaty i prezentacje .


Konferencje

Nasze konferencje stanowią dla uczestników okazję do poszerzania wiedzy na temat aktualizacji norm, zmian w międzynarodowych standardach, najlepszych praktyk oraz możliwości zapewnienia swoim organizacjom korzyści z doskonalenia Systemów Zarządzania. Stanowią szansę na wysłuchanie wystąpień naszych specjalistów i nawiązania korzystnych kontaktów w branży.


Spotkania dla klientów

Szansa na zdobycie aktualnych informacji na temat norm albo poznanie potencjalnych korzyści ze stosowania norm w Państwa organizacji. Organizowane przez nas spotkania mają interaktywną formułę, są moderowane przez naszych ekspertów, umożliwiają wymianę doświadczeńi zdobycie cennej wiedzy, ponieważ na nasi wykładowcy są także praktykami. Przekazujemy naszym klientom najważniejsze informacje dotyczące nowych wersji standardów i aktualności z dziedziny Systemów Zarządzania.


Targi i wystawy

Przez cały rok uczestniczymy w targach i wystawach branżowych.Stanowią one dla nas okazję do osobistych spotkań z Państwem i rozmów na temat tego, jak nasze produkty i usługi mogą poprawić funkcjonowanie Państwa organizacji.

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz