Dyrektywa 92/42/EWG - Sprawność kotłów wodnych

BSI jest jednostką notyfikowaną dla dyrektywy dotyczącej sprawności kotłów i może pomóc producentom uzyskać zgodność z nią, a oni dzięki temu, uzyskać błyskawiczny dostęp do rynków europejskich. Działając w ponad 100 krajach na świecie, zapewniamy globalny zasięg świadczenia usług.

Dyrektywa dotycząca sprawności kotłów

Dyrektywa dotycząca sprawności kotłów jest dyrektywą nowego podejścia dotyczącą nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym. Powiązane przepisy w Wielkiej Brytanii to przepisy dotyczące Sprawności kotłów z 1993 roku (SI 1993/3083), z późniejszą zmianą z 1994 r. (SI 1994/3083).

Dyrektywa stanowi część programu Unii Europejskiej SAVE (konkretnych działań na rzecz intensyfikacji efektywności energetycznej) i jest związana z poprawą efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla w standardowych, nisko temperaturowych i kondensujących seryjnie produkowanych kotłach o mocy w zakresie od 4 do 400 kW.

Przepisy określają minimalne poziomy sprawności, które przy pełnym lub częściowym obciążeniu, muszą spełnić kotły ciepłej wody sprzedawane w Wielkiej Brytanii.


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach