Bezstronność BSI

Fundamentalną zasadą świadczenia usług przez BSI jest bezstronność. Bezstronność oznacza działanie w sposób uczciwy i sprawiedliwy w kontaktach z ludźmi oraz w całej działalności gospodarczej. Oznacza to podejmowanie decyzji w sposób wolny od oddziaływania mogącego wpływać na ich obiektywność.

British Standards Institution (spółka BSI działająca na mocy Przywileju Królewskiego) pełni funkcję Krajowego Komitetu Normalizacyjnego (NSB) w Wielkiej Brytanii. Poza działalnością w charakterze krajowego organu normalizacyjnego Grupa BSI oferuje również liczne rozwiązania biznesowe (w tym certyfikację, narzędzia samooceny, oprogramowanie, testowanie produktów, produkty informacyjne i szkolenia), wspierając firmy na całym świecie w poprawieniu wyników w ramach najlepszych praktyk opartych na normach.

Więcej informacji o polityce BSI

Więcej informacji o bezstronnym badaniu produktów i certyfikacji BSI