Oznaczenie CE dla urządzeń medycznych

BSI posiada nową stronę dotyczącą urządzeń medycznych

BSI jako jednostka notyfikowana zgodnie z dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych, ma więcej możliwości co do zakresu badań niż jakiekolwiek inne jednostki notyfikowane. 

  • Dyrektywa o wyrobach medycznych (MDD) - wszystkie wyroby
  • Dyrektywa o wyrobach medycznych aktywnego osadzania (AIMDD) - wszystkie wyroby
  • Dyrektywa o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro (IVDD)
  • Oznacza to bez względu na rodzaj urządzenia, które producent chce umieścić na rynku UE, gdzie wymogiem prawnym jest teraz oznakowanie CE, BSI ma fachową wiedzę techniczną i zapewnia odpowiednie usługi w zakresie oceny zgodności