Tworzenie nowych norm

Tworzenie nowych norm

Red Overlay
Red Overlay

Nowe normy powstają w wyniku zapotrzebowania na nie. Może to być potrzeba normalizacji dla nowych produktów, regulacji prawnej procesu przemysłowego, by chronić pracowników lub konsumentów - albo też dana firma może postanowić, iż chce stworzyć własną normę, aby znormalizować swoje procesy.

Są trzy zasadnicze drogi prowadzące do tworzenia norm, w zależności od tego, jakiego typu norma ma powstać: norma brytyjska, PAS czy przygotowywana na indywidualne zamówienie.


Tworzenie PAS-ów w celu zaspokojenia pilnych potrzeb rynku

Jeśli chcecie Państwo opracować normę, która odpowiada na pilną potrzebę rynku, zachęcamy do pracy z nami i wsparcia przy tworzeniu normy PAS.


Opracowywanie norm w odpowiedzi na indywidualne potrzeby organizacji

Doskonalenie procesów wewnętrznych firmy dzięki pracy z nami nad stworzeniem własnej normy.