O rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (CPR 305/2011)

Jakie wyroby są objęte rozporządzeniem CPR?

Aby zastosować oznakowanie CE, należy najpierw określić obowiązujące normy, dla produkowanych przez Twoją firmę wyrobów. Produkty objęte CPR obejmują:

 • Cement, wapno budowlane, domieszki i kruszywa 
 • Meble komunikacyjne
 • Rury
 • Urządzenia gazowe i elektryczne
 • Studzienki włazowe i pokrywy rewizyjne
 • Murarstwo
 • Geotekstylia i membrany hydroizolacyjne
 • Prefabrykaty betonowe
 • Produkty ochrony przeciwpożarowej
 • Okna i drzwi
 • Szkło

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące środowiska zbudowanego i certyfikacji wyrobów, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij nam zapytanie online.

+48 508 973 728

+48 795 515 022