Dyrektywa CPR - wyroby budowlane

Regulacja dotycząca wyrobów budowlanych (CPR) została zaadoptowana przez Komisję Europejską i rząd Wielkiej Brytanii uchylając poprzednią dyrektywę (CPD). Na skutek zmian, oznakowanie CE stanie się wkrótce obowiązkowe w Wielkiej Brytanii. Od lipca 2013 producenci i importerzy mają obowiązek zapewnić, że oferowane przez nich produkty spełniają wymagania nowych rozporządzeń CE.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wymagania dotyczące oznakowania CE będą miały zastosowanie do:

"każdego produktu lub zestawu, który jest wytwarzany i wprowadzany do obrotu w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane lub ich części, których wykonanie ma wpływ na jakość prac budowlanych w odniesieniu do wymagań podstawowych obiektów budowlanych".

Tym samym produkty, które są objęte tą definicją i zostaną wprowadzone na rynek od lipca 2013 oraz objęte są normą zharmonizowaną, będą musiały posiadać deklarację właściwości użytkowych i będą musiały posiadać oznaczenie CE.

Przejście do CPR opiera się na sukcesie CPD, umożliwiając produktom budowlanym, które przeszły weryfikację z normami zharmonizowanymi, legalne wprowadzenie na rynek, w dowolnym miejscu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W jaki sposób CPR wpływa na Państwa?

Jeżeli zajmują się Państwo wytwarzaniem lub importem produktów objętych rozporządzeniem, będą Państwo zobowiązani do przedstawienia deklaracji, że są one zgodne z rozporządzeniem i przedstawić oznaczenie CE, zanim zostaną wprowadzone na rynek UE i Wielkiej Brytanii.

Odpowiedzialność za zapewnienie, że produkt posiada odpowiednie właściwości do określonego zastosowania spoczywa na architektach/konstruktorach, wykonawcach oraz odpowiednich organach władzy lokalnej, natomiast producenci i importerzy mają obowiązek dostarczenia niezbędnej dokumentacji przeprowadzonych badań.

W jaki sposób BSI może pomóc Państwu z CPR?

Oznaczenie Kitemark może pomóc Państwu przygotować się na lipiec 2013, kiedy oznaczenie CE stanie się obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem CPR. Certyfikacja Kitemark przekracza podstawowe wymagania oznakowania CE i podkreśla jakość i niezawodność Państwa produktów. Oznaczenie Kitemark obejmuje wstępne badania wymagane dla oznakowania CE, dzięki temu możemy dostarczyć dowody, że spełniacie Państwo warunki zgodności nowego rozporządzenia.

Więcej o nowym rozporządzeniu dotyczącym wyrobów budowlanych

Jesteśmy również w stanie zapewnić doradztwo specjalistyczne w zakresie wymagań CPR oraz wpływu rozporządzenia na wyroby budowlane. W celu zaczerpnięcia informacji w jaki sposób nasze usługi certyfikacyjne i badawcze mogą pomóc uzyskać zgodność z CPR prosimy wysłać e-mail na adres certyfikacja@bsigroup.com

Jako, że BSI jest jednostką notyfikowaną dla dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych, możemy Państwu pomóc w przygotowaniu się do warunków rozporządzenia dla wyrobów budowlanych (CPR) przez oznakowanie CE Państwa produktów, już teraz.


Jako, że coraz więcej publikowanych jest norm zharmonizowanych, oznaczenie CE ma zastosowanie w niezliczonej gamie wyrobów budowlanych zgodnych z dyrektywą (CPD).


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach