Czym jest System Zarządzania Jakością ISO 9001?

Dynamika zmian, które dokonuję się we współczesnej gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, wymuszają na współczesnych organizacjach nieustanne podnoszenie jakości produktów i usług. Najbardziej popularnymi narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne są wydajne systemy zarządzania zbudowane w oparciu o międzynarodowe normy.

Norma ISO 9001 to rozbudowane narzędzie doskonalące dla organizacji o dowolnej wielkosci. Jest wdrażane zarówno w sektorach produkcyjnych jak i usługowych w celu dopasowania się do rosnących wymagań rynku oraz osiągnięcia zrównowazonego rozwoju.

Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów.