SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

Szkolenia ISO Certyfikacja ISO

Analiza Luk Weryfikacja GHG i CHP

Tworzymy standardy, Udostępniamy, Certyfikujemy, Wspieramy


Jednostka certyfikująca BSI jest współtwórcą światowych standardów ISO. Oferuje certyfikację i szkolenia w zakresie systemów zarządzania pomagając ponad 80 000 firmom na świecie zwiększyć ich rynkową konkurencyjność.