Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne

Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (RTTE)

Jako jednostka notyfikowana dla dyrektywy RTTE, BSI jest doskonale przygotowane, aby zaproponować wytyczne producentom i importerom jako łatwą i praktyczną drogę do uzyskania zgodności, która najbardziej odpowiada ich obecnej strukturze.

Oprócz naszego zespołu posiadającego olbrzymią wiedzę w zakresie certyfikacji, jesteśmy w stanie zaoferować urządzenia badawcze, aby pomóc Państwu zaprojektować produkt tak, aby był zgodny z wszystkimi wymaganiami legislacyjnymi, niezależnie od miejsca gdzie produkt końcowy ma być sprzedawany, BSI pomoże we prowadzeniu produktu na każdy rynek.


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach