Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne

Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (RTTE)

Jako jednostka notyfikowana dla dyrektywy RTTE, BSI jest doskonale przygotowane, aby zaproponować wytyczne producentom i importerom jako łatwą i praktyczną drogę do uzyskania zgodności, która najbardziej odpowiada ich obecnej strukturze.

Oprócz naszego zespołu posiadającego olbrzymią wiedzę w zakresie certyfikacji, jesteśmy w stanie zaoferować urządzenia badawcze, aby pomóc Państwu zaprojektować produkt tak, aby był zgodny z wszystkimi wymaganiami legislacyjnymi, niezależnie od miejsca gdzie produkt końcowy ma być sprzedawany, BSI pomoże we prowadzeniu produktu na każdy rynek.


Dlaczego warto wybrać Certyfikację Produktu BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie - BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc Państwu przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając Państwu już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków - jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc Państwu uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składa się 75 biur w 182 krajach