Oświadczenie o dostępności strony internetowej

BSI deklaruje równe traktowanie wszystkich swoich klientów. W związku z tym podjęliśmy następujące kroki na rzecz zapewnienia równego dostępu do naszych usług za pośrednictwem witryny internetowej:

Dla zapewnienia czytelności witryny standardowo wykorzystujemy na niej czcionkę Tahoma.

  • Gdzie to możliwe, posługujemy się tekstem zamiast grafiką, aby skrócić czas ładowania strony i zwiększyć Państwa kontrolę nad tym procesem.
  • Żadne informacje nie są przekazywane wyłącznie przy pomocy koloru. Nie oznacza to, że nie używamy kolorów do przekazywania informacji; znaczy to, że używamy także innych możliwości.
  • Nasze strony zaprojektowano tak, aby można je było przeglądać bez korzystania z poziomych pasków przewijania przy rozdzielczości 800 x 600 pikseli.
  • Wszędzie, gdzie jest to stosowne, wszystkie obrazy mają alternatywny atrybut tekstowy. Oznacza to, że istotne informacje zawarte w formie graficznej są dostępne również w formie tekstu. W przypadku zastosowania grafiki dla celów wyłącznie dekoracyjnych pole tekstowe pozostaje puste.
  • W przypadku gdy cechy indywidualne funkcji nie są w zgodzie z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych W3C (W3C Web Content Accessibility Guidelines) zapewniamy alternatywne sposoby dostępu do informacji.
  • Na każdej stronie znajduje się odsyłacz do informacji, jak można się z nami skontaktować poza siecią.
  • W przypadku wieloetapowych procesów (na przykład wypełniania dłuższych formularzy) zawsze wyświetla się informacja, w którym miejscu znajdują się Państwo w danej chwili i ile zostało jeszcze do końca.
  • Na całej witrynie internetowej zachowano jednolity styl nawigacji.

Staramy się zachować zgodność z  Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych W3C, zwłaszcza z wytycznymi Priorytetu 1 oraz, gdzie to możliwe, Priorytetu 2. Elementy, do których odnoszą się wytyczne Priorytetu 3 nie są obecnie używane na naszej stronie, jednak wraz z jej rozwojem chcemy uzyskać zgodność także z tym Priorytetem.

Dążymy do stałego ulepszania naszej strony przy zachowaniu zgodności z wyżej wymienionymi wytycznymi.

Jeżeli napotkają Państwo trudności w dostępie do naszej strony lub mają Państwo jakiekolwiek komentarze, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.