Oznakowanie unijne CE

BSI może pomóc Państwu uzyskać łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego przez zapewnienie, że produkt spełnił wszystkie wymagania oznaczenia CE. Jeżeli zajmują się Państwo produkcją lub importem produktów, które są objęte zakresem jednej lub więcej dyrektyw nowego podejścia, będą Państwu potrzebne profesjonalne wskazówki dotyczące sposobu spełnienia zasadniczych wymogów tych dyrektyw.

Dyrektywy wprowadzają całą gamę możliwości uzyskania certyfikatu zgodności dla Państwa produktu i wskazują, zazwyczaj w formie modułowej, możliwe drogi. Zasadnicze wymagania tych dyrektyw różnią się w zależności od dyrektywy i produktu.


DYREKTYWY UE:


Dla konsumentów:

Oznaczenie CE jako takie, nie dotyczy jakości, jak również, nie jest po to, aby przenosić jakiekolwiek znaczenie dla specjalistów ds. specyfikacji, zakupów lub użytkowników końcowych, którzy zakładając racjonalnie, jeżeli kupili coś co pochodzi z renomowanego źródła, to jest to legalne.

Oznaczenie CE i dyrektywy Unii Europejskiej

Litery CE na produkcie są przeznaczone dla organów nadzoru regulacyjnego.Reprezentują one zaświadczenie producenta, że wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich zostały spełnione. Wiele produktów jest objętych tymi dyrektywami, a dla niektórych, jak zabawki, istnieje wymóg prawny odpowiedniego oznaczania tych produktów.

Oznakowanie CE na produkcie, jego opakowaniu lub towarzyszącej informacji wskazuje, że zostały spełnione minimalne poziomy jakości oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Oznakowanie CE pozwala, aby produkt mógł swobodnie poruszać się w obrębie wewnętrznego rynku europejskiego.

Oznakowanie CE może wymagać badań przeprowadzonych przez producenta lub może pociągać za sobą interwencję niezależnej strony trzeciej, w zależności od produktu i danej dyrektywy. Kupujący mogą sprawdzić towarzyszące informacje oznakowania CE, aby upewnić się, że odpowiada ich potrzebom.

Podsumowanie

W skrócie, oznakowanie CE oznacza, że producent spełnia minimalne wymogi prawne europejskich dyrektyw dla swoich produktów, w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa. Tym samym oznaczenie to nie jest uznawane jako oznakowanie jakościowe.