Znak CE - co to jest?

Znak CE - co to jest?

Red Overlay
Oznakowanie unijne CE
Oznakowanie unijne CE
Red Overlay

BSI może pomóc uzyskać łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego przez zapewnienie, że produkt spełnił wszystkie wymagania oznaczenia CE. Jeżeli zajmujesz się produkcją lub importem produktów, które są objęte zakresem jednej lub więcej dyrektyw nowego podejścia, będziesz potrzebować profesjonalnych wskazówek dotyczących sposobu spełnienia zasadniczych wymogów tych dyrektyw.

Dyrektywy wprowadzają całą gamę możliwości uzyskania certyfikatu zgodności dla Twojego produktu i wskazują, zazwyczaj w formie modułowej, możliwe drogi. Zasadnicze wymagania tych dyrektyw różnią się w zależności od dyrektywy i produktu.

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach