Oznakowanie unijne CE | Certyfikacja wyrobów

BSI może pomóc Państwu uzyskać łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego przez zapewnienie, że produkt spełnił wszystkie wymagania oznaczenia CE. Jeżeli zajmują się Państwo produkcją lub importem produktów, które są objęte zakresem jednej lub więcej dyrektyw nowego podejścia, będą Państwu potrzebne profesjonalne wskazówki dotyczące sposobu spełnienia zasadniczych wymogów tych dyrektyw.

Dyrektywy wprowadzają całą gamę możliwości uzyskania certyfikatu zgodności dla Państwa produktu i wskazują, zazwyczaj w formie modułowej, możliwe drogi. Zasadnicze wymagania tych dyrektyw różnią się w zależności od dyrektywy i produktu.


Co to jest oznakowanie CE?

Oznaczenie CE i dyrektywy Unii Europejskiej

Litery CE na produkcie są przeznaczone dla organów nadzoru regulacyjnego.Reprezentują one zaświadczenie producenta, że wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich zostały spełnione. Wiele produktów jest objętych tymi dyrektywami, a dla niektórych, jak zabawki, istnieje wymóg prawny odpowiedniego oznaczania tych produktów.

Oznakowanie CE na produkcie, jego opakowaniu lub towarzyszącej informacji wskazuje, że zostały spełnione minimalne poziomy jakości oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Oznakowanie CE pozwala, aby produkt mógł swobodnie poruszać się w obrębie wewnętrznego rynku europejskiego.

Oznakowanie CE może wymagać badań przeprowadzonych przez producenta lub może pociągać za sobą interwencję niezależnej strony trzeciej, w zależności od produktu i danej dyrektywy. Kupujący mogą sprawdzić towarzyszące informacje oznakowania CE, aby upewnić się, że odpowiada ich potrzebom.

Podsumowanie

W skrócie, oznakowanie CE oznacza, że producent spełnia minimalne wymogi prawne europejskich dyrektyw dla swoich produktów, w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa. Tym samym oznaczenie to nie jest uznawane jako oznakowanie jakościowe.
Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc Państwu przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając Państwu już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc Państwu uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach