Czym jest System Zarządzania Środowiskowego?

ISO 14001 to wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. 

W 2015 roku opublikowana została nowa wersja tego standardu. Jako jeden z pierwszych, poza ISO 9001: 2015 (Systemy zarządzania jakością), został zaktualizowany i dostosowany do wymagań Annexu SL właśnie ten standard. Annex SL opisuje, w jaki sposób systemy zarządzania powinny być tworzone. Wprowadza on tzw. Architekturę Wyższego Poziomu (AWP / HLS – High Level Structure). Jednolita struktura standardów wydawanych już
w oparciu o Annex SL umożliwia między innymi lepszą integrację różnych systemów zarządzania w organizacji. 

Norma ISO 14001 to instrument ochrony środowiska funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe standardy  i stanowi on potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Celem systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Umieść zarządzanie środowiskowe w centrum swojej działalności, aby osiągnąć trwały sukces. Jest to uznawana w skali międzynarodowej norma pomagająca zmniejszać wpływ działalności na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększaniu rentowności.Uzyskaj więcej informacji lub bezpłatną wycenę wypełniając poniższy formularz.