Wykorzystanie technologii cyfrowej

Wykorzystanie technologii cyfrowej

Building information modelling (BIM), Smart Cities and Internet of Things (IoT)

Wykorzystanie technologii cyfrowych: Modelowanie informacji o budynku, inteligentne miasta oraz Internet rzeczy

Red Overlay
Red Overlay

Wykorzystanie technologii cyfrowych w branży budownictwa i zagospodarowania terenu

Cyfryzacja w budownictwie ciągle się rozwija. Zastosowanie znajdują tam technologie rzeczywistości rozszerzonej, Internetu rzeczy (IoT), modelowania informacji o budynku (BIM) oraz inteligentnych miast. Zapewnienie swoim zespołom odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest niezbędnym składnikiem budowy pozycji lidera rynku, który nadąża za konkurencją oraz jest w stanie startować w nowych przetargach dla przedsiębiorstw z branży budownictwa i zagospodarowania terenu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Twojej organizacji odnieść sukces dzięki technologiom cyfrowym.

Współpracujemy z wieloma uczestnikami łańcucha dostaw dla branży budownictwa i zagospodarowania terenu. Są wśród nich producenci, architekci, wykonawcy oraz urzędy państwowe. Pomagamy im w opracowywaniu najlepszych praktyk przydatnych zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Opracowaliśmy szeroką gamę wymogów ramowych i specyfikacji dla inteligentnych miast, infrastruktury oraz zasad zagospodarowania terenu, m.in. serię uznanych na całym świecie specyfikacji dla modelowania informacji o budynku (BIM).