Przywilej Królewski BSI

Przywilej Królewski BSI oraz rozporządzenia

BSI to prywatna firma utworzona na mocy Przywileju Królewskiego, który po raz pierwszy został przyznany jej (wówczas Brytyjskiemu Stowarzyszeniu Standaryzacji Inżynierów - British Engineering Standards Association) w 1929 roku, a później był kilkakrotnie zmieniany.

Przywilej Królewski to dokument uprawniający BSI do prowadzenia działalności. Określa on cel oraz, w sposób ogólny, definiuje zakres działalności firmy - jej funkcję jako komitetu normalizacyjnego, a także możliwość oferowania przez nią usług szkoleniowych, badawczych i certyfikacyjnych. W żadnym szerszym zakresie nie nakłada on na firmę jakichkolwiek konkretnych funkcji ani obowiązków

Uzupełnieniem Przywileju Królewskiego są rozporządzenia, które szczegółowo określają niektóre aspekty zarządzania BSI. Obejmują one takie kwestie, jak członkostwo, przeprowadzanie Walnych Zgromadzeń i skład Zarządu. 


Historia Przywilejów Królewskich

Historia Przywilejów Królewskich sięga XIII wieku. Są one przyznawane przez brytyjskiego monarchę po zasięgnięciu porady u Królewskiej Rady Przybocznych.

Ich pierwotnym celem było zakładanie publicznych i prywatnych korporacji (w tym miast i miasteczek), a także określania ich przywilejów oraz celu.

Dziś, choć od czasu do czasu są one przyznawane miastom, nowe Przywileje zwykle zostają zarezerwowane dla instytucji działających w interesie publicznym. Do takich organizacji zaliczamy instytucje zawodowe i organizacje charytatywne - zapewniające stabilizację i trwałość w danej dziedzinie. Przywilej Królewski posiada zarówno BBC, jak i wiele renomowanych brytyjskich uniwersytetów.