Przywilej Królewski BSI

Przywilej Królewski BSI oraz rozporządzenia

BSI to prywatna firma utworzona na mocy Przywileju Królewskiego, który po raz pierwszy został przyznany jej (wówczas Brytyjskiemu Stowarzyszeniu Standaryzacji Inżynierów - British Engineering Standards Association) w 1929 roku, a później był kilkakrotnie zmieniany.

Przywilej Królewski to zasadniczo dokument uprawniający firmę do prowadzenia działalności, który określa cel BSI oraz w sposób ogólny definiuje zakres działalności firmy, w tym jej funkcje jako komitetu normalizacyjnego, a także możliwość oferowania przez nią usług szkoleniowych, badawczych i certyfikacyjnych. W żadnym szerszym zakresie nie nakłada on na firmę jakichkolwiek konkretnych funkcji ani obowiązków

Uzupełnieniem Przywileju Królewskiego są rozporządzenia, które szczegółowo określają niektóre aspekty zarządzania BSI. Obejmują one takie kwestie, jak członkostwo, przeprowadzanie Walnych Zgromadzeń i skład Zarządu. 


Historia Przywilejów Królewskich

Historia Przywilejów Królewskich sięga XIII wieku; są one przyznawane przez brytyjskiego monarchę po zasięgnięciu porady od Królewskiej Rady Przybocznych.

Ich pierwotnym celem było zakładanie publicznych i prywatnych korporacji (w tym miast i miasteczek) oraz określania ich przywilejów i celu.

Dziś, choć od czasu do czasu są one przyznawane miastom, nowe Przywileje są zwykle rezerwowane dla instytucji działających w interesie publicznym. Do takich organizacji zaliczamy instytucje zawodowe i organizacje charytatywne, które mogą dominować, zapewniać stabilizację i trwałość w danej dziedzinie. Przywilej Królewski posiada BBC, jak również wiele renomowanych brytyjskich uniwersytetów.